Skip to content

Monthly Archives: September 2018

Röd Framtid

 Undersökning av vår samtid: nutid kapitalism, högerpopulismens framväxt, vad är sambandet och hur tacklar vi det? I stora delar av västvärlden växer de högerpopulistiska väljarskarorna. Väljarna kommer ifrån olika klassbaser. Högerpopulismen splittrar arbetarklassen utifrån etnicitet samtidigt som det kollektiva klassmedvetandet alltmer bleknar. Vi utgår ifrån att framväxt av högerpopulism har ett samband med den kapitalistiska […]

Vad händer och vad fan ska vi göra?

Nulägesanalys och Mission Statement för Kommunistisk Organisation Malmö Vi lever i en tid präglad av hopplöshet och politisk depression. Det politiska etablissemanget i väst har ingen ambition om att lösa de stora existentiella hot som klimatkrisen utgör, eller de ständigt ökande geopolitiska spänningarna. De har inte heller någon ambition att lösa de vardagliga problem som […]